Sådan virker solceller

Solceller fungerer ved at omsætte strålingsenergien fra solen til elektricitet ved hjælp af en fotoelektrisk effekt, som blev opdaget af franskmanden Bequerel tilbage i 1839 og senere er blevet beskrevet af Einstein. I modsætning til, hvad mange mennesker tror, så er energien fra solcellerne ikke baseret på opvarmning, som eksempelvis solfangere. Solceller fungerer derimod bedre ved lave temperaturer. Men hvordan virker solceller rent faktisk? Det kan du læse mere om her.

Solceller opfanger lyset fra solen og omdanner dette til energi, som vi kan bruge i fx hjemmet eller i det offentlige. Rent teknisk fungerer det sådan, at langt de fleste solceller i dag består af silicium, blandet med en lille smule fosfor og bor på hver side af solcellerne. Dette medvirker til, at der dannes et elektrisk felt, som får solcellens frie elektroner til at bevæge sig i én retning.

Disse elektroner er normalt fastlåst og kan kun bevæge sig i en retning, men når solen skinner, slår sollysets fotoner elektronerne løs og får dem til at bevæge sig frit. Når elektronerne bevæger sig frit, kan de blive opsamlet i et fintmasket elektrisk ledende gitter på forsiden af solcellens, der danner den negative pol.

Dette resulterer i en spændingsforskel på ca. 0,6 volt mellem solcellens forside og bagside. Ved at forbinde solcellens to sider med et elektrisk kredsløb, vil denne spændingsforskel blive udlignet ved, at der løber en strøm proportionalt med sollysets strålingsstyrke. Ved hjælp af en inverter, kan man omdanne denne jævnstrøm til vekselstrøm, som derefter kan bruges til fx boligen.